Hemofilija skozi oči Ljubljane

Hemofilija skozi oči Ljubljane

Hemofilija skozi oči Ljubljane

V Ljubljani o svojih izkušnjah s hemofilijo govorijo Karla Rener, dr. med., specialistka hematologije, interne in intenzivne medicine na Kliničnem oddelku za hematologijo na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, doc. dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med., specialistka pediatrije s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in Janez Dolinšek, predsednik Društva hemofilikov Slovenije. Naši sogovorniki v videih predstavijo možnosti zdravljenja hemofilije danes, razširjenost te bolezni med otroki in 40-letno zgodovino Društva hemofilikov Slovenije.

Z optimizmom zremo v prihodnost

Karla Rener, dr. med., v svojem govoru poudari vse pomembne možnosti zdravljenja hemofilije, ki so osebam s to boleznijo na voljo danes. Pomembne pridobitve predstavljajo nove laboratorijske preiskave in aplikacije, ki jih je mogoče povezati s pametnimi telefoni, cilj zdravljenja pa je, da omogoči kar najbolj aktivno življenje in izboljša njegovo kakovost. V prihodnost lahko gledamo z optimizmom.

Živeti čimbolj normalno življenje

Doc. dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med., nas seznani s tematiko obravnave hemofilije med otroki. Kot izpostavlja, je zelo pomembno, da se tako otroke kot njihove starše ustrezno izobrazi in jim svetuje, da motnje strjevanje krvi ne skrivajo, s čimer otroke že zgodaj naučimo, da smo ljudje različni, a tudi enakopravni.

40. obletnica društva: Dolga pot s številnimi pozitivnimi rezultati

Predsednik Društva hemofilikov Slovenije Janez Dolinšek nam predstavi 40-letno zgodovino društva, ki je za oskrbo oseb s hemofilijo veliko naredila. Z velikim zadovoljstvom se ozre na prehojeno pot, saj je danes v državi odlična oskrba bolnikov s hemofilijo, tako s krvnimi preparati kot z ortopedsko in drugo podporo, in je po njegovih besedah v samem evropskem vrhu.

Obiščite Novo Gorico

Obiščite Mursko Soboto

Nordijska hoja v teoriji in praksi s fizioterapevtko Petro Dovč in trenerjem nordijske hoje Gregorjem Gradom.

 

 

 

NP-15931; 04/2021