Liberation map

Liberation Map – enostavna uporaba

Liberation Map – enostavna uporaba

Enostavna navodila – rešite vprašalnik in ustvarite svojo shemo!

Renato

 

 

 

Renato, ambasador projekta Liberate Life, je pripravil navodila za lažjo uporabo sheme Liberation map. Če ste oseba s hemofilijo, ne spreglejte enostavnih navodil za uporabo. 

Kljub redki bolezni si hemofiliki želimo življenje s čim manj omejitvami oziroma danes že celo življenje brez njih. Pri tem nam pomagajo moderna zdravljenja in sodobni pristopi, katerih namen so pozitivne spremembe, nove priložnosti in s tem bistveno izboljšana kakovost našega življenja, kot je bila pred desetletjem, dvema ali več.  


Da pa ne ostanemo zgolj pri leporečenju, se je treba vprašati, kako lahko dosežemo izboljšavo? Najprej je treba oceniti trenutno stanje našega zdravja in počutja ter si nato postaviti novo mejo. Pri tem nam bo v prihodnje zagotovo v veliko pomoč Liberation map – novo spletno orodje, ki nam prikaže celostno sliko trenutnega počutja in področja, ki si jih želimo izboljšati. Poglejmo, kako deluje.


Najprej se prek povezave priključimo na ustvarjanje svoje osebne sheme:

 

 

 

Odpre se nam vprašalnik, s pomočjo katerega ocenimo kako dojemamo svobodo in kaj si želimo početi (še naprej).

 

 

Vprašalnik nam je v pomoč pri razmišljanju o najpomembnejših vidikih življenja. Njegova vsebina pa nas pripravi na to, da se bomo o njih z ekipo za zdravljenje hemofilije oziroma hematologi bistveno lažje pogovorili ter dobili podporo tam, kjer jo potrebujemo.


Po prvih vprašanjih o naših osnovnih podatkih (anonimno) se vprašalnik seli na področje »uživanja v življenju«, kjer odgovarjamo na vprašanja o stopnji svoje telesne aktivnosti, povezovanju z drugimi »sotrpini«, zadovoljstvu pri delu/študiju, o občutku nadzora nad življenjem.

 

 

Naslednji sklop vprašanj in ocen je z zelo pomembnega področja obvladovanja hemofilije, ki nas spodbudi k razmisleku o učinkovitem obvladovanju bolečin, rednosti pri zdravljenju, vzdrževanju ali izboljšanju zdravja sklepov ter o zaščiti pred krvavitvami, ki jo zagotavlja trenutno zdravljenje.

 

 

Ko odgovorimo na vprašalnik, se začne ustvarjanje naše sheme – LIBERATION MAP ...

 

 

 ... izriše se nam diagram osebna shema, ustvarjena na podlagi naših odgovorov, ki prikazuje naše trenutno počutje in področja, ki si jih želimo izboljšati.

Za primer prilagam svojo osebno shemo, nastalo v Liberation map, kjer lahko skupaj pogledamo, kako tako shemo brati oziroma razumeti:

 

Na levi strani so prikazana področja: telesna aktivnost, povezovanje z drugimi, strokovna rast ter duševno in čustveno zdravje. Na desni strani sheme so prikazana področja: obvladovanje bolečine, vodenje zdravja, zdravje sklepov in zaščita pred krvavitvami.

Notranja modra korelacija prikazuje sedanjost hemofilika, ki je odgovarjal na vprašanja, bela korelacija pa njegovo želeno prihodnost, prav tako na podlagi predhodnih odgovorov. 

Moja osebna shema na primer kaže, da si želim stopnjo telesne aktivnosti kratkoročno popraviti na višjo raven – za eno stopničko. Seveda je to povezano z mojim zdravjem sklepov, ki potrebujejo vsaj stopnjo ali dve izboljšave, in z obvladovanjem bolečine, za katero ocenjujem, da potrebuje še dodatno točko izboljšave glede na trenutno stanje. Z vodenjem zdravljenja sem zadovoljen, prav tako z zaščito pred krvavitvami, glede na nekaj zadnjih let, skorajda brez krvavitev. Konservativno sem ocenil povezovanje z drugimi, za katero ocenjujem, da je to področje, kjer imam še precej rezerve, prav tako tudi kar se tiče strokovne rasti, ki jo želim kratkoročno nadgraditi za eno točko, dolgoročno pa zagotovo na najvišjo možno stopnjo. Kar se tiče duševnega in čustvenega zdravja, tudi tu prav tako želim doseči stopnjo 5 v prihodnosti, pri tem se zavedam, da je slednje tesno povezano z zdravjem sklepov in obvladovanjem bolečine.

 

 

Ko bo vaša shema ustvarjena, vam bo vsako prej našteto področje ponudilo povezavo do vsebin na spletni strani Liberate Life, kjer lahko nadgradite znanje, pridobite nove informacije o aktivnostih pri hemofiliji oziroma dobite nasvete za izboljšanje lastnega zdravja in počutja.

Potrudimo se za svoje zdravje, za svoje svobodno, aktivno in ustvarjalno življenje.

 

 

 

NP-18687; 10/2021