florio odrasli

Prvi vtisi pri bolnikih zelo pozitivni

Prvi vtisi pri bolnikih zelo pozitivni

»Prvi vtisi pri bolnikih so zelo pozitivni, aplikacijo pa bodo v prihodnje še posodabljali, tako da bo še bolj prilagojena potrebam bolnikov,« o uporabi pove dr. Karla Rener, dr. med., specialistka hematologije, specialistka interne in intenzivne medicine.


Kaj omogoča aplikacija florio HAEMO?


Aplikacija florio bolnikom s hemofilijo, ki prejemajo profilaktično zdravljenje s faktorjem strjevanja krvi, omogoča individualen vpogled v ocenjeno raven faktorja v času. Taka individualna ocena temelji na opravljeni individualni farmakokinetiki in podatkih o aplikacijah faktorja, ki jih bolnik na enostaven način vpisujejo v aplikacijo. 


Katere prednosti ste kot zdravnica prepoznali v uporabi aplikacije? 


Aplikacija daje bolnikom vpogled v ocenjeno individualno raven faktorja ter s tem boljše razumevanje zdravljenja in predvsem večji občutek varnosti. Bolniki tudi lažje načrtujejo fizično aktivnost. Ob pogledu na pametni telefon imajo v vsakem trenutku na voljo podatek o vrednosti faktorja.


Katere podatke lahko bolniki vnesejo v aplikacijo?


Bolniki vanjo vnašajo podatke o aplikacijah profilaktičnega zdravljenja s faktorjem, krvavitvah, morebitnih bolečinah, počutju. Poleg tega aplikacija omogoča tudi nadzor nad domačimi zalogami faktorja.


Kako bolniki pridejo do tega pripomočka?


Ko bolniki izrazijo željo po aplikaciji in se strinjajo z vnosom podatkov svoje farmakokinetike v aplikacijo WAPPS-Hemo ter posredujejo svojo elektronsko pošto, prejmejo povezavo za aplikacijo. Sledi namestitev na pametni telefon ali tablico.


Ali je aplikacija lahko v pomoč pri načrtovanju zdravljenja in kako? 


Na podlagi vnosa podatkov individualne farmakokinetike v WAPPS-Hemo lahko v matematičnem modelu prilagajamo režim zdravljenja tako, da je optimalen za bolnikove potrebe. Se pravi, da z odmerjanjem faktorja in določanjem intervala dosežemo čim boljšo zaščito, ob tem da je zbadanja čim manj in da so hkrati odmerki ustrezni, da se minimalna raven faktorja ne zniža pod 3 do 5 %.


Katere podatke o bolnikovem zdravstvenem stanju pridobite?


Aplikacija nam daje natančnejši vpogled v uspešnost zdravljenja in morebitne zaplete zdravljenja, zlasti krvavitve.


Za katere skupine bolnikov je aplikacija primerna?


Za bolnike, ki prejemajo profilaktično zdravljenje, in sicer tako za hemofilijo A kot B. V večini so to bolniki s hudo obliko hemofilije.


Ali je aplikacija plačljiva?


Ne.

 

 

 

NP-18222; 09/2021