florio otroci

Pregled nad trenutnim stanjem

Pregled nad trenutnim stanjem

»Bistvena prednost aplikacije je, da lahko dostopam do podatkov o terapiji v realnem času. Na ta način lahko sproti preverim, ali je režim profilakse ustrezen in ali bi se ga dalo še izboljšati,« pravi doc. dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med.

 

Kaj omogoča aplikacija florio HAEMO?


Omogoča vnos podatkov o aplikacijah zdravila, nazoren vpogled v ocenjene vrednosti faktorja, upravljanje zalog zdravila, vnos podatkov o telesni dejavnosti, bolečini ali krvavitvi ter vnos podatkov o počutju. Tako pomaga pri načrtovanju zdravljenja, prilagajanju zdravljenja življenjskemu slogu, zlasti telesnim dejavnostim, ob hitrem življenjskem tempu in režimu zdravljenja, ki ni vezan na določene dneve v tednu, temveč na 3-, 4- ali 5-dnevne intervale, pa tudi opozarja, da je aplikacija predvidena in da se hematologa pravočasno zaprosi za izdajo novega recepta.

 

Katere prednosti ste kot zdravnica prepoznali v uporabi aplikacije florio HAEMO? 


Bistvena prednost aplikacije je, da lahko dostopam do podatkov o terapiji v realnem času. Na ta način lahko sproti preverim, ali je režim profilakse ustrezen (na primer če zaznam prebojno krvavitev, lahko analiziram, zakaj je do nje prišlo, še pred pregledom v ambulanti in hitro prilagodim terapijo) in ali bi se ga dalo še izboljšati. Preverim lahko, ali pacient režim razume oziroma pravilno sledi navodilom, lažje pa je tudi podajanje navodil v primeru poškodbe, torej svetovanje o potrebnem odmerku glede na zadnji prejeti odmerek profilakse. Iz podatkov lahko razberem tudi, ali je izbrana telesna dejavnost primerna in ali pacient sledi navodilom zdravljenja. Podatki omogočajo tudi, da se na polletni ambulantni pregled bolje pripravim, da je pregled učinkovitejši.

 

Kako vaši pacienti oziroma njihovi starši sprejemajo aplikacijo?


Odziv pacientov je zelo dober. V ospredje postavljajo, da s pomočjo aplikacije bolj razumejo, kako profilaksa »deluje«, odkrivajo pa tudi druge prednosti, kot so vnos podatkov o telesni dejavnosti, lažje poročanje o krvavitvah in bolečinah, poročanje o počutju, prav tako je lažji vnos podatkov o samoterapiji. Priročna pa sta tudi opomnik za profilakso in prikaz trenutne zaloge zdravila.

 

Katere podatke o bolnikovem zdravstvenem stanju pridobite?


Aplikacija hematologu omogoča pregled nad trenutnim stanjem in oceno uspešnosti zdravljenja, saj prikaže porabo zdravila, morebitne krvavitve, bolečine in raven telesne dejavnosti. Omogoča hitro oceno stanja in tako tudi hitro reakcijo oziroma prilagoditev terapije, če se izkaže, da ta ni optimalna. 

 

Za katere starostne skupine bolnikov je aplikacija primerna?


Aplikacija je primerna za vse starostne skupine. Na voljo je tudi nastavitev za starše majhnih otrok, ki omogoča upravljanje aplikacije več otrok hkrati, nastavitev pa lahko uporablja več oseb. Neposredno pa je povezana tudi z aplikacijo za otroke florio HAEMO Kids, ki je igriva različica za otroke ter jih prek igre vključi v izobraževanje in zdravljenje hemofilije.

 

Kako bolniki pridejo do aplikacije?


Dostop do aplikacije florio HAEMO je enostaven. Po dogovoru hematologa s pacientom o aplikaciji in predlaganem režimu profilakse bolnik poda ustno soglasje. Hematolog v elektronskem sistemu potrdi režim zdravljenja in vnese elektronski naslov pacienta, na katerega nato slednji prejme nadaljnja navodila za aktivacijo brezplačne aplikacije, ki jo lahko namesti na pametni telefon ali tablico.

 

 

 

NP-18221; 09/2021