Smučanje in hemofilija

Zimske radosti

Zimske radosti

 

Kako biti aktiven, se zabavati in ostati zaščiten tudi pozimi, je povedal profesor športne vzgoje in smučarski vodnik Matej Kandare, ki ima bogate izkušnje s poučevanjem smučanja za otroke in odrasle s hemofilijo.

Je za osebo s hemofilijo športno udejstvovanje priporočljivo tudi pozimi?


Vsekakor. Letni čas ne sme biti ovira za športno udejstvovanje, saj tako ne ogrozimo nivoja telesne pripravljenosti, ki smo ga dosegli v toplejšem delu leta. Le dobra splošna fizična pripravljenost zmanjšuje možnost nastanka poškodb. 


Kateri zimski športi so varni za osebo s hemofilijo in pod katerimi pogoji?


Popolnoma varno je verjetno le ležanje v postelji, za izbiro drugih dejavnosti pa moramo pretehtati tveganja in možnosti, ki jih ponuja okolje, v katerem živimo. Odsvetovani so vsi športi, pri katerih obstaja zelo velika verjetnost kontakta s »high impactom«. Med zimskimi športi je tak primer hokej na ledu. 


Če se osredotočimo na alpsko smučanje in tek na smučeh, pogosto zasledimo, da tek na smučeh velja za priporočljivejšega od alpskega smučanja. Pa vendar je pri teku na smučeh zelo pomembno, kje ga izvajamo. Kadar tečemo na ravnini, v normalnih snežnih razmerah in z učiteljem, ki uči po načelu postopnosti, je tek na smučeh res varnejši, kadar pa tečemo po progi, ki se vzpenja in spušča, je tek na smučeh lahko celo nevarnejši od alpskega smučanja. 

 

 

Ob pravilnem pristopu je tudi alpsko smučanje lahko aktivnost z majhnim tveganjem. Pomembno je, da se ga lotimo postopno in z učiteljem, ki pozna hemofilijo. Začeti je treba nekje, kjer ni gneče, saj so nam zaradi možnosti trka ostali smučarji lahko nevarnejši, kot smo sami sebi v postopku učenja. Za učenje se odločimo v normalnih snežnih razmerah in izberemo pobočje z nizkim naklonom, brez ovir ter varnim iztekom.

Smučanja se lažje in hitreje naučijo manjši otroci. Učenje je zanje lahkotnejše, zaradi nizkega težišča pa so stabilnejši.

 

Je osebi s hemofilijo treba odsvetovati katerega izmed zimskih športov; prej ste že omenili hokej?


Kot rečeno obstaja nekaj športov, ki jih osebam s hemofilijo odsvetujemo, gre za aktivnosti, pri katerih obstaja velika verjetnost intenzivnih udarcev (hokej na ledu, borilne veščine). 


Sam opažam, da osebe s hemofilijo v današnjem času s pomočjo zdravil nove generacije lahko počnejo skoraj vse.


Kako pomembna je predhodna telesna pripravljenost?


Predhodna telesna pripravljenost je zelo pomembna. Bolj kot nivo posamezne motorične sposobnosti sta pomembna zmožnost obvladovanja telesa in kombiniranje vseh šestih motoričnih sposobnosti. Bolj obvladujemo svoje telo, lažje se učimo novih gibalnih vzorcev. Posplošimo lahko, da visoko kontrolo telesa najlažje dosežemo do 10. leta starosti, in sicer z rednim športnim udejstvovanjem v sklopu izobraževanja in dodatno skozi posamezne interesne dejavnosti. Zelo priporočljiv je na primer ples. 

Pri osebi z dobro kontrolo telesa bo proces učenja zimskega športa potekal veliko bolj kontrolirano, z manjšim tveganjem za poškodbe in veliko hitreje.

 

Se je na aktivnosti na snegu treba pripraviti in kako? 


Priprave lahko razdelimo na dva dela: 

  • splošno obvladovanje hemofilije (zadosten nivo faktorja; stanje sklepov – le stanje brez posebnosti je primerno),
  • strokovno učenje novega športa (učenje s pomočjo strokovno usposobljenega kadra, ki je seznanjen s hemofilijo; postopno doziranje učenja in aktivnosti z upoštevanjem, da oseba s hemofilijo napreduje počasneje; izbira in priprava opreme ter privajanje na opremo; izbira terena naj bo prilagojena osvojenemu znanju; učenje naj se začne z osnovami, kot je hoja po ravnini z eno smučko, vrtenje na mestu, nato korak za korakom dodajamo nove elemente).

Pozorni moramo biti na druge smučarje in se zavedati, da samostojnega smučanja ne osvojimo čez noč. Potreben je daljši čas. Učenec lahko z učiteljem že zelo dobro smuča, vendar še ne zna samostojno oceniti terena. V tem primeru smučanje brez nadzora še ni priporočljivo.

 

Image

 

Katera zaščitna oprema je priporočljiva?


Pri današnjem splošnem obvladovanju hemofilije je zaščitna oprema enaka kot pri vseh ostalih smučarjih, le da lahko s ščitniki dodatno zaščitimo izpostavljene sklepe (kolena, komolci, zapestja) ter seveda glavo s čelado.


Po telesni aktivnosti se priporoča ohlajanje. Kako naj to poteka pri osebi s hemofilijo?


Pred vajami za postopno ohlajanje priporočam sklop vaj za rahlo raztezanje. Namen raztezanja v tem primeru naj ne bo izboljšanje gibčnosti, temveč le rahlo raztezanje mišic, ki smo jih uporabljali. Tako se mišice lažje sprostijo. 
Pomembno je, da v primeru bolečine v mišicah ločimo med poškodbo mišice in »muskelfibrom« oziroma mišično utrujenostjo. Če namreč pride do poškodbe mišice, se mora mišica pred nadaljevanjem vadbe zaceliti. Pri osebi s hemofilijo lahko celjenje traja dva tedna ali več. »Muskelfiber« pa ni nevaren. Pojavi se, ko se lotimo telesne aktivnosti, ki je prej nismo izvajali.

Obe stanji med seboj ločimo tako, da opazujemo bolečino. Kadar gre za poškodbo mišice, se bolečina v njej pojavi takoj – že med izvajanjem aktivnosti in ponavadi le na eni izmed obeh okončin. Nadaljnje izvajanje aktivnosti je boleče ali celo onemogočeno. »Muskelfiber« pa se pojavi z zamikom (ponavadi naslednji dan) in praviloma na obeh okončinah hkrati.  


Je za osebo s hemofilijo pomembna tudi izbira časa za športno aktivnost?


Vsako športno aktivnost naj oseba s hemofilijo načrtuje čim prej po aplikaciji nadomestnega faktorja strjevanja krvi, saj je takrat nivo zaščite najvišji. Nekatere osebe s hemofilijo se pred načrtovanim smučanjem posvetujejo z osebnim hematologom, ki jim včasih predlaga skrajšanje intervala aplikacije. Vsekakor je potrebna doslednost pri odmerjanju faktorja strjevanja krvi po navodilih osebnega hematologa.

V primeru padca, trka ali poškodbe je priporočljiv posvet s hematologom, ki oceni ali je potreben dodaten odmerek nadomestnega faktorja.


Naj se oseba s hemofilijo pozimi osredotoči na zunanje aktivnosti ali naj jih kombinira z notranjimi športnimi dejavnostmi?

 

Ne glede na vse je najbolj varno izvajanje športne aktivnosti, ki jo najbolj obvladamo. Bolj raznoliko športno pripravljenost in s tem večjo preventivno zaščito pred poškodbami omogočajo športne aktivnosti, ki se izvajajo v nekontroliranem okolju, torej zunaj. Pri tem ne smemo zanemariti tudi ostalih psihosocialnih koristi, ki jih ponuja gibanje na svežem zraku v prelepem zimskem okolju ter v dobri družbi.

 

Kljub višjemu tveganju za poškodbe, ki ga športne aktivnosti prinašajo osebam s hemofilijo, se jim ukvarjanje s športom priporoča, saj dobra telesna pripravljenost pomeni lažje življenje s hemofilijo in manj zapletov.

smucanje s hemofilijo

 

 

 

NP-32777; 01/2024